Studieakademiet tilbyr skoleåret 2017/18 generell studiekompetanse VG3 påbygging. Når du har bestått eksamen som privatist i de fagene du trenger, kan du studere videre ved norske høgskoler og universiteter.

Det stilles krav til 5 års praksis etter denne regelen. Som praksis godtas følgende:
 

 • Lønnet arbeid

 • Læretid

 • Frivillig arbeid

 • Omsorgsarbeid

 • Videregående skole

 • Høyere utdanning

 • Folkehøgskole

 • Fagskole

 • Annen utdanning

 • Militærtjeneste

 • Siviltjeneste

 • Introduksjons- og norskprogram med samfunnskunnskap for nyankomne innvandre
   

Du kan lese mer om hva som inngår i disse punktene.

SÆRLIG FOR 23/5-regelen