STUDIETILBUD

Hos Norges nettskole kan du studere fag og emner for videregående skole, fagskole og for høyskole og universitet ved hjelp av moderne teknologiske læremidler.

Du kan også delta på ulike kurs og seminarer som vi legger tilrette for.

Det er litt ulike studier og kurstilbud som kjøres til enhver tid. Sjekk ut hvor og når de ulike tilbudene starter opp, så har du litt tid til å planlegge din nye og spennende hverdag!

Studietilbud

UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESTUDIER

GRUNNSTUDIER

 • Examen Philosophicum (10 sp)

 • Examen Facultatum (10 sp)

 • Innføring i flerkulturelle studier (10 sp)

 • Kulturpsykologi (20 sp)

 • Utviklingspsykologi (10 sp)

 • Innføring i psykologi 1 (10 sp)

 • Innføring i psykologi 2 (10 sp)

 • Innføring i religion og kulturstudier (20 sp)

  PRIS
  10 studiepoeng: 15.000,-

 • PAKKEPRIS 30 STUDIEPOENG 39.950,-

BACHELOR

 • Religion og kulturstudier (120 sp)

 • Psykologi (120 sp)

 • Flerkulturelle studier (120 sp)

MASTER

 • Religion og kulturstudier (60 + 60 sp)

 • Psykologi (60 + 60 sp)

 • Flerkulturelle studier (60 + 60 sp)

VIDEREGÅENDE UTDANNING

FELLESFAG

 • Norsk                     kr. 9.990,-

 • Historie                  kr. 7.490,-

 • Naturfag                 kr. 7.490,-

 • Matematikk            kr. 7.490,-

 • Kroppsøving           kr. 4.490,-
   

 • PAKKEPRIS ALLE FELLESFAG kr. 35.000,-
   

PROGRAMFAG

 • Sosiologi                 kr. 6.900,-

 • Sosialkunnskap      kr. 6.900,-

 • Fysikk                      kr. 6.900,-

 • Matematikk             kr. 6.900,-

 • Psykologi                 kr. 6.900,-

 • Reiseliv                    kr. 6.900,-

 

Tilbake til menyen