KVALITET I UTDANNINGEN

Studieakademiet har som mål å gi høy kvalitet og dynamisk utvikling på alle områder av arbeidet vårt. Samtidig er det viktig å holde seg nær sine forskningsprosjekter.

Når vi jobber internasjonalt fokuserer vi på den enkeltes plass i det globale samfunnet. Ved å studere og bo utenfor sitt kjente miljø vil de også leve utenfor sin komfortsone.

 

Studieakademiet er også svært opptatt av utvikling og deltakelse i den stadig mer globale utvidelsen av grenser, muligheter, tid, medisin, teknologi, samt personlig tilpasning. Denne veksten trenger kunnskap og kompetanse for å dekke behovene til vårt nye miljø og samfunn.

Alle våre studieprogram dekker viktige fagområder i norske- og internasjonale programmer for utvikling innen ulike fagområder

Studieakademiets veiviser for virksomheten vår