Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge, må du søke om behandling av din søknad. Du skal sende inn all dokumentasjon til Studieakademiet.
Bruk denne epostadressen:

opptak@studieakademiet.no

Det vil si at du må sende inn dokumentasjon på dette:

 1. Kopi av din ID
  (du må være 16 år eller mer)

   

 2. Norsk kopi av vitnemål fra din skole i utandet
  (all utdanning på dokumenteres)

   

 3. Kopi av oppholdstillatelse ("positiv")
   

 4. Hvis du har jobbet i utlandet mer enn 5 år, og hvis du er mer enn 23 år, kan du også søke. Da må du ha dokumentasjon.
   

 5. Har du norskkurs? Da må du ha dokumentasjon for dette.

INTERNASJONALE STUDENTER