Samfunnsgeografi

- nettbasert

Samfunnsgeografi
 - programfag

Fagkode: POS1-02-SGE

Å leve i samfunn med andre medfører både forventninger om tilpasning til fellesskapets normer og individuelle ønsker om frihet gjennom personlige valg. Møtet mellom samfunnets krav og individets preferanser utløser ofte spørsmål om hva et samfunn bør være, og hvordan det bør organiseres for best mulig å verne om menneskerettigheter og borgernes velferd.

 

Hos Studieakademiet kan du nå ta Samfunnsgeografi - programfag som nettkurs – når du vil, hvor du vil.

Formål

Arbeidet med programfaget skal påvirke og utvikle elevens evne til samarbeid, kreativitet og analytisk tenkning. Opplæring i programfaget skal gi opplevelse og erkjennelse som grunnlag for personlig vekst og samfunnsmessig utfoldelse i et livslangt perspektiv. Opplæringen i politikk, individ og samfunn skal åpne for bruk av varierte læringsarena

Du kan lese mer om formålet med faget her…

Eksamen

Som student ved Studieakademiet må du ta eksamen som privatist. Det gjør du på Privatistweb her...

Programfag 

Samfunnsgeografi 

Privatistene skal opp til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blirutarbeidet og sensurert lokalt.

Studieform

Samfunnsgeografi er 100% nettbasert med innleveringer.
Det tilbys også stedbasert undervisning for noen semester.
Kontakt oss for mer informasjon her…

Studiebelastning

Dette faget er beregnet å ha en arbeidsomfang på 140 årstimer.
Det tilsvarer 17 % studiebelastning hvis du velger helårskurs.
Det er også mulig å ta faget på ett semester.
Da blir studiebelastningen beregnet til 33 % .

Fag og priser

 

 

For mer utfyllende informasjon om fagets innhold og utforming, les mer her…

Tilbake til menyen