EKSAMEN

Når du studerer ved Studieakademiet, må du ta eksamen som privatist.

Her har du selv ansvar for å melde deg opp til eksamen via www.privatistweb.no

Ved Studieakademiet får du dessuten tilbud om en frivillig gratis prøveeksamen i faget du skal ta eksamen i. På den måten kan du øve deg på en eksamenssituasjon. Du kan også lære hvordan dine kunnskaper, ferdigheter og kompetanse blir vurdert til eksamen.

På høsten må du melde deg opp innen 15. september.

På våren må du melde deg opp innen 1. februar.

Disse fristene er veldig viktig å holde, ellers får du ikke gå opp til eksamen.

Eksamensavgiften skal betales til det fylket du er folkeregistrert i.
Eksamensavgiften kommer i tillegg til kostnaden ved Studieakademiet.