Norges Nettskole er et nytt og friskt pust inn i nettskolenes verden.

Hos Norges nettskole kan du studere fag og emner for videregående skole, fagskole og for høyskole og universitet ved hjelp av moderne teknologiske læremidler.

Du kan også delta på ulike kurs og seminarer som vi legger tilrette for.

Som student får du tett oppfølging av administrasjon og lærere, din egen studiecoach, tilrettelagt undervisning og mulighet til å ta hele eller deler av utdanningen din på campus i utlandet.

Norges Nettskole er et nytt of friskt pust inn i nettskolenes verden. Som student får du tett oppfølging, din egen studiecoach, tilrettelagt undervisning og mulighet til å ta hele eller deler av utdanningen din på campus i utlandet.

Norges Nettskole tilbyr utdanning for videregående skole, fagskole og for høyere utdanning på universitet og høyskole. I tillegg skreddersyr vi kurstilbud for bedrifter, organisasjoner og skoler.

 

Undervisningen er hovedsakelig nettbasert, slik at du kan ta utdanningen din hvor enn du måtte ønske å studere. Du får også møte andre studenter via nettforum og på frivillige kurskvelder vi arrangerer hvert semester.

Norges Nettskole samarbeider med NUIU.no (Norsk utdanning i utlandet), som har sin egen campus på Sri Lanka hvor vi tilbyr forelsninger og kursvirksomhet. Vi har samarbeid med erfarne aktører innen reiseliv, som sørger for at du får et kvalitetssikret og trygt opphold når du studerer med Norges Nettskole.

Målet vårt er at du som elev og student skal bli ivaretatt på best mulig måte. Dette betyr at du skal få best mulig utbytte av å være student hos oss. For å sikre at du ikke faller ut, eller henger etter, vil hver elev/student få sin personlige coach som følger deg gjennom hele utdanningsløpet. Du vil få ukentlig oppfølging og tilbakemelding på din framgang i emnene du studerer, i tillegg til gode råd og tips for å lykkes med arbeidet.

Norges Nettskole

 

Tilbake til menyen

1/5
Mer om Studieakademiet