Matematikk - nettbasert

Matematikk 2PY​

 
Fagkode: MAT6-03

Matematikk er ein del av den globale kulturarven vår. Mennesket har til alle tider brukt og utvikla matematikk for å systematisere erfaringar, for å beskrive og forstå samanhengar i naturen og i samfunnet og for å utforske universet. Ei anna inspirasjonskjelde til utviklinga av faget har vore glede hos menneske over arbeid med matematikk i seg sjølv.

Hos Studieakademiet kan du nå ta Matematikk påbyggsfag
som nettkurs – når du vil, hvor du vil.

Formål

Faget grip inn i mange vitale samfunnsområde, som medisin, økonomi, teknologi, kommunikasjon, energiforvalting og byggjeverksemd. Solid kompetanse i matematikk er dermed ein føresetnad for utvikling av samfunnet. Eit aktivt demokrati treng borgarar som kan setje seg inn i, forstå og kritisk vurdere kvantitativ informasjon, statistiske analysar og økonomiske prognosar. På den måten er matematisk kompetanse nødvendig for å forstå og kunne påverke prosessar i samfunnet.


Du kan lese mer om formålet med faget her...


Matematikk påbyggsfag er obligatorisk for å få generell studiekompetanse.

Eksamen

Som student ved Studieakademiet må du ta eksamen som privatist.

Fellesfag

Matematikk 2PY Privatistane skal opp til skriftleg eksamen. Eksamen blir utarbeidd og sensurert sentralt.

Studieform

Matematikk påbyggsfag er 100% nettbasert med innleveringer.
Studieakademiet gir alle våre studenter tilbud om prøveeksamen på nett.

Det tilbys også stedbasert undervisning for noen semester.
Kontakt oss for mer informasjon her…

Studiebelastning

Dette faget er beregnet å ha en arbeidsomfang på 140 årstimer.
Det tilsvarer 17 % studiebelastning hvis du velger helårskurs.
Det er også mulig å ta faget på ett semester.
Da blir studiebelastningen beregnet til 33 % .

Informasjon og priser

For mer utfyllende informasjon om fagets innhold og utforming, les mer her…

Tilbake til menyen