Naturfag - nettbasert

For mer info om oppbyggingen av faget, se her...

Naturfag påbygg​

 
Fagkode: NAT1-04

Naturvitenskapen har vokst fram som følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, om liv og livsformer og vår plass i naturen og i universet, og er på den måten en del av vår kultur.

Hos Studieakademiet kan du nå ta Naturfag påbyggsfag
som nettkurs – når du vil, hvor du vil.

Formål

Lover og teorier i naturvitenskapen er modeller av en sammensatt virkelighet, og disse modellene endres eller videreutvikles gjennom nye observasjoner, eksperimenter og ideer. En viktig del av allmennkunnskapen er å kjenne til at naturvitenskapen er i utvikling, og at forskning og ny kunnskap i naturvitenskap og teknologi har stor betydning for samfunnsutviklingen og for livsmiljøet.

Selv om naturvitenskapen er delt opp i ulike fagdisipliner, som biologi, fysikk og kjemi og geofag, er målet at skolefaget naturfag både teoretisk og praktisk framstår som et helhetlig fag.


Du kan lese mer om formålet med faget her...


Naturfag påbyggsfag er obligatorisk for å få generell studiekompetanse.

Eksamen

Som student ved Studieakademiet må du ta eksamen som privatist.

Fellesfag

Naturfag påbyggingsfag

 

Ordning

Privatistene skal opp til muntlig- praktisk eksamen. Eksamen blir   utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter bare faget i         påbygging til generell studiekompetanse

Studieform

Naturfag påbyggsfag er 100% nettbasert med innleveringer.
Studieakademiet gir alle våre studenter tilbud om prøveeksamen på nett.

Det tilbys også stedbasert undervisning for noen semester.
Kontakt oss for mer informasjon her…

Studiebelastning

Dette faget er beregnet å ha en arbeidsomfang på 84 årstimer.
Det tilsvarer 10 % studiebelastning hvis du velger helårskurs.
Det er også mulig å ta faget på ett semester.
Da blir studiebelastningen beregnet til 10 % for ett helår og 19
% for ett semester.

Informasjon og priser

Tilbake til menyen