Norsk - nettbasert

Norsk påbyggsfag

Fagkode: NOR1-06

Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket innlemmes barn og unge i kultur og samfunnsliv, og rustes til deltakelse i arbeidsliv og demokratiske prosesser. Norskfaget åpner en arena der de får anledning til å finne sine egne stemmer, ytre seg, bli hørt og få svar.

Hos Studieakademiet kan du nå ta Norsk påbyggsfag
som nettkurs – når du vil, hvor du vil.

Formål

Norskfaget befinner seg i spenningsfeltet mellom det historiske og det samtidige, det nasjonale og det globale. Å se norsk språk, kultur og litteratur i et historisk og internasjonalt perspektiv kan gi elevene større forståelse for det samfunnet de er en del av. Norsk kulturarv byr på et forråd av tekster som kan få ny og uventet betydning når perspektivene utvides. Kulturarven er slik sett en levende tradisjon som forandres og skapes på nytt, og norskfaget skal oppmuntre elevene til å bli aktive bidragsytere i denne prosessen.


Du kan lese mer om formålet med faget her…


Norsk påbyggsfag er obligatorisk for å få generell studiekompetanse.

Eksamen

Som student ved Studieakademiet må du ta eksamen som privatist.

Fellesfag Norsk                                

Privatistene skal opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål og i norsk sidemål. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. I tillegg skal privatistene opp til muntlig eksamen i norsk. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen omfatter hele faget.

Studieform

Norsk påbyggsfag er 100% nettbasert med innleveringer.
Studieakademiet gir alle våre studenter tilbud om prøveeksamen på nett.

Det tilbys også stedbasert undervisning for noen semester.
Kontakt oss for mer informasjon her…

Studiebelastning

Dette faget er beregnet å ha en arbeidsomfang på 393 årstimer.
Det tilsvarer 35 % studiebelastning hvis du velger helårskurs.
Det er også mulig å ta faget på ett semester.
Da blir studiebelastningen beregnet til 70
 %.

Informasjon og priser

For mer utfyllende informasjon om fagets innhold og utforming, les mer her…

Tilbake til menyen