Matematikk R1 - nettbasert

Matematikk R1 programfag

 
Fagkode: MAT3-01

Hvis du har tatt yrkesfaglig studieretning på videregående skole, har du kanskje ikke matematikk R1 i utdanningen din. Hvis du har planer om å bli lege, tannlege eller ingeniør, må du ha Matematikk R1 på vitnemålet fra VGS for å komme inn på universitet eller høgskole for disse utdanningene.
Hos
Studieakademiet kan du nå ta Matematikk R1 som nettkurs – når du vil, hvor du vil.

 

Formål

Et viktig formål med programfaget er å skaffe den matematiske kompetansen som er nødvendig for å opprettholde og utvikle et høyteknologisk samfunn. Programfagets egenart skal bidra til forståelse av matematikkens betydning i vår kultur og til utvikling av argumenterende, analyserende og utforskende ferdigheter. Programfaget har derfor både et nytteperspektiv og et dannelsesperspektiv i sitt formål.

Du kan lese mer om formålet med faget her…

Eksamen

Som student ved Studieakademiet må du ta eksamen som privatist.

Programfag                       

Matematikk R1                           

Privatistene skal opp til skriftlig eksamen.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt.

 

Studieform

Matematikk R1 er 100% nettbasert med innleveringer.
Det tilbys også stedbasert undervisning for noen semester.
Kontakt oss for mer informasjon her…

Studiebelastning

Dette faget er beregnet å ha en arbeidsomfang på 140 årstimer.
Det tilsvarer 17 % studiebelastning hvis du velger helårskurs.
Det er også mulig å ta faget på ett semester.
Da blir studiebelastningen beregnet til 33 % .

Fag og priser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For mer utfyllende informasjon om fagets innhold og utforming, les mer her…

Tilbake til menyen