Sosiologi og sosialantropologi

- nettbasert

Sosiologi og sosialantropologi - programfag

Fagkode: POS1-02-ANT

Å leve i samfunn med andre medfører både forventninger om tilpasning til fellesskapets normer og individuelle ønsker om frihet gjennom personlige valg. Møtet mellom samfunnets krav og individets preferanser utløser ofte spørsmål om hva et samfunn bør være, og hvordan det bør organiseres for best mulig å verne om menneskerettigheter og borgernes velferd.

 

Hos Studieakademiet kan du nå ta politikk, individ og samfunn - programfag som nettkurs – når du vil, hvor du vil.

Formål

Arbeidet med programfaget skal påvirke og utvikle elevens evne til samarbeid, kreativitet og analytisk tenkning. Opplæring i programfaget skal gi opplevelse og erkjennelse som grunnlag for personlig vekst og samfunnsmessig utfoldelse i et livslangt perspektiv. Opplæringen i politikk, individ og samfunn skal åpne for bruk av varierte læringsarena

Du kan lese mer om formålet med faget her…

Eksamen

Som student ved Studieakademiet må du ta eksamen som privatist. Det gjør du på Privatistweb her...

Programfag                                Ordning

Sosiologi og sosialantropologi   Privatistene skal opp til muntlig                                                        eksamen. Muntlig eksamen blir                                                        utarbeidet og sensurert lokalt.

Studieform

Sosiologi og sosialantropologi er 100% nettbasert med innleveringer.
Det tilbys også stedbasert undervisning for noen semester.
Kontakt oss for mer informasjon her…

Studiebelastning

Dette faget er beregnet å ha en arbeidsomfang på 140 årstimer.
Det tilsvarer 17 % studiebelastning hvis du velger helårskurs.
Det er også mulig å ta faget på ett semester.
Da blir studiebelastningen beregnet til 33 % .

Fag og priser

 

 

 

 

 

For mer utfyllende informasjon om fagets innhold og utforming, les mer her…

Tilbake til menyen