Historie - nettbasert

Historie påbyggsfag

 
Fagkode: HIS1-02

Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt i menneskers tanker, liv og handlinger i ulike tidsepoker og kulturer. Historiebevissthet gir grunnlag for refleksjon over egne verdivalg.

Hos Studieakademiet kan du nå ta Historie påbyggsfag
som nettkurs – når du vil, hvor du vil.

Formål

Historiefaget kan ha stor betydning for hvordan individet forstår og oppfatter seg selv og samfunnet, og for hvordan den enkelte skaper sin identitet og tilhørighet med andre. Opplæringen skal styrke elevens viten om og innsikt i sentrale begivenheter og utviklingslinjer i historien. Faget skal fremme evnen til å bearbeide og vurdere historisk materiale og annen informasjon. Historisk innsikt kan bidra til å forstå egen samtid bedre, og til å forstå at en selv er del av en historisk prosess og skaper historie.

Du kan lese mer om formålet med faget her…

Historie påbyggsfag er obligatorisk for å få generell studiekompetanse.

 

Eksamen

Som student ved Studieakademiet må du ta eksamen som privatist.

Programfag

Historie

 

Ordning

Privatistene skal opp til muntlig eksamen.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. 
Eksamen omfatter hele faget.

Studieform

Historie påbyggsfag er 100% nettbasert med innleveringer.
Studieakademiet gir alle våre studenter tilbud om prøveeksamen på nett.

Det tilbys også stedbasert undervisning for noen semester.
Kontakt oss for mer informasjon her…

Studiebelastning

Dette faget er beregnet å ha en arbeidsomfang på 140 årstimer.
Det tilsvarer 17 % studiebelastning hvis du velger helårskurs.
Det er også mulig å ta faget på ett semester.
Da blir studiebelastningen beregnet til 33 % .

Informasjon og priser

For mer utfyllende informasjon om fagets innhold og utforming, les mer her…

Tilbake til menyen