PENSUM

Ved Studieakademiet bruker vi i hovedsak FAGBOKFORLAGETs pensumlitteratur for de ulike fagene..

Der det er mer utfyllende med annen litteratur, vil vi benytte andre forlag.

Ved Studieakademiet bruker  vi også videoforelesninger, oppgavesett og nettkilder som supplerende pensum.

Når du har fått studieplass, kan du finne pensumlitteratur for de fagene vi underviser det kommende semesteret: