Fysikk 1 - nettbasert

Fysikk 1 programfag

 
Fagkode: FYS1-01

Hvis du har tatt yrkesfaglig studieretning på videregående skole, har du kanskje ikke fysikk i utdanningen din. Hvis du har planer om å bli lege, tannlege eller ingeniør, må du ha Fysikk 1 på vitnemålet fra VGS for å komme inn på universitet eller høgskole for disse utdanningene.
Hos
Studieakademiet kan du nå ta Fysikk 1 som nettkurs – når du vil, hvor du vil.

 

Formål

Menneskene har alltid undret seg over naturen og vært opptatt av å forstå den. Gjennom eksperimenter, observasjoner og teoretisk arbeid er fysikerne kommet langt i å finne grunnleggende prinsipper og lover som beskriver og forutsier fenomener i naturen og i universet.

Du kan lese mer om formålet med faget her…

Fysikk 1 gir 0.5 realfagspoeng.

 

Eksamen

Som student ved Studieakademiet må du ta eksamen som privatist.

Programfag                       

Fysikk 1                            

Privatistene skal opp til muntlig-praktisk eksamen.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

 

Studieform

Fysikk 1 er 100% nettbasert med innleveringer.
Det tilbys også stedbasert undervisning for noen semester.
Kontakt oss for mer informasjon her…

Studiebelastning

Dette faget er beregnet å ha en arbeidsomfang på 140 årstimer.
Det tilsvarer 17 % studiebelastning hvis du velger helårskurs.
Det er også mulig å ta faget på ett semester.
Da blir studiebelastningen beregnet til 33 % .

Fag og priser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For mer utfyllende informasjon om fagets innhold og utforming, les mer her…

Tilbake til menyen